Solbjerg Sognehus

Solbjerg Sognehus

Damagervej 6, Solbjerg
7950 Erslev Mors

Huset bruges dagligt af graveren. Og i vinterhalvåret er der forskellige faste aktiviteter.
Sogneklubben afholder møde hver anden mandag, hver onsdag eftermiddag er der lokal strikkecafe, og onsdag aften er der sangkor tilknyttet kirker i området. Desuden afholder menighedsrådet alle møder i huset. Og i vinterens løb er der foredragsaftner med forskelligt indhold. Kirkekaffen indtages ligeledes i huset.

Huset udlånes også til andre kulturelle formål samt begravelseskaffe.

Sognehusets historie

I starten af året 2010 tog man første spadestik til Solbjerg Sognehus og i efteråret stod huset klar til brug. Huset er tegnet af arkitekt Bjarke Sørensen. Menighedsrådet var bygherre. Håndværkerne var fra Mors.
Huset består af en fordelingsgang til en mødesal, et køkken, et depot og et toilet. Desuden er der en afdeling til graveren med egen indgang, kontor og baderum samt teknikrum. Huset har jordvarme.

Mødesalen er i gavlen udstyret med et stort dannebrogsvindue, der vender op mod kirken. Desuden er der et ovenlysvindue lige over døren ind til salen. Her hænger gaven fra arkitekt og håndværkere, et gyldent solkors i glas udført af glaskunstner, Hanne Larsen Solbjerg. Møblerne i huset er valgt med omhu, så bordene kan klappes sammen og stilles i depot, når de ikke er i brug. Stolene er stabelbare konferencestole. De fleste er med armlæn, så de har stor siddekomfort. Der er plads til godt 50 personer..