Menighedsråd

Galtrup Menighedsråd

Formand

Karen Bækhøj
Søndervej 8, Øster Jølby

Næstformand / Kontaktperson

Mette Krarup Møller
Efterskolevej 20, Tøving

Kirkeværge

Lissy Nielsen
Efterskolevej 25, Tøving

Kasserer

Susanne Sørensen
Hovvej 9, Tøving

Medlem af avlsudvalg

Esben Toft
Ullerupmark 23, Ullerup

Sognepræst

Peter Østerby-Jørgensen
Efterskolevej 3, Galtrup
Tlf. 97 74 10 76
pej@km.dk

Øster Jølby menighedsråd

Formand

Marianne Lyndrup Dissing
Ballevænget 10. Ø. Jølby

Næstformand

Grethe Kusk Sørensen
Ansgarvej 36. Ø. Jølby

Kirkeværge

Anders Kusk Nielsen
Søndervej 12, Ø. Jølby

Kasserer

Kristian Futterup Johansen
Vestmorsvej 8, Ø. Jølby

Kontaktperson

Jørgen Mikkelsen
Vesterled 2, Ø. Jølby

Sognepræst

Peter Østerby-Jørgensen
Efterskolevej 3, Galtrup
Tlf. 97 74 10 76
pej@km.dk

Erslev Menighedsråd

Formand

Kresten Nygaard Andersen
Ilkjæret 13, Erslev

Næstformand / Sognepræst

Peter Østerby-Jørgensen
Efterskolevej 3, Galtrup
Tlf. 97 74 10 76
pej@km.dk

Kirkeværge

Tage Sørensen
Bårupvænget 10, Erslev

Kasserer

Jørgen Bent Jørgensen
Præstbrovej 117, Erslev

Kontaktperson

Karin Bukhave Mikkelsen
Ilkjæret 18, Erslev

Medlem af Præstegårdsudvalg

Lone Falshøj Pedersen
Stenholten 5, Erslev

Solbjerg Menighedsråd

Formand

Betty Kristensen
Nørrebyen 20, Solbjerg

Næstformand

Elsebeth Smedegaard Jensen
Kr. Koldsvej 35, Vester Jølby

Kirkeværge

Birthe Marie Pedersen
Kirkebyen 21, Solbjerg

Kasserer

Jens L. Kibsgaard
Vildsundvej 9, Solbjerg

Kontaktperson

Irene Møller
Th. Knudsens Vej 13, Øster Jølby

Sognepræst

Peter Østerby-Jørgensen
Efterskolevej 3, Galtrup
Tlf. 97 74 10 76
pej@km.dk