Galtrup Præstegård

Galtrup Præstegård

Sognepræst Peter Østeby Jørgensen
Efterskolevej 3, Galtrup
7950 Erslev
Tlf: 97 74 10 76
Præstegården er beliggende ved Efterskolevej lige øst for Galtrup Kirke.

Sognepræsten træffes almindeligvis bedst efter forudgående aftale pr. tlf. eller pr. e-post.


View Galtrup Præstegård in a larger map

Præstegårdens historie

Præsteboligen i Galtrup er opført i 1867. Den blev gennemgribende istandsat omkring 1950, og stråtaget og hele loftsetagen blev fornyet i 1998-99. Derudover er der hele tiden foretaget den fornødne vedligeholdelse, så boligen fremstår i yderst velholdt stand. Præstegårdens have nyanlægges i foråret 2013.

Præsteboligen er, som dens navn siger det, først og fremmest bolig for sognepræsten og hans familie; men i den findes også præsteembedets konfirmandstue og kontor (tidligere som regel kaldt præstens studereværelse). Efter årtier gammel skik i Galtrup tjener præsteboligen også som samlingssted for menighederne til kirkekaffe, sogneaftener, sammenkomster for ældre, for konfirmanders og minikonfirmanders forældre, nogle af menighedsrådenes møder o.lign.

Præstegårdens avlsbygninger lå på den nu åbne gårdsplads foran præsteboligen indtil slutningen af 1920’erne. Da blev der opført en efter datidens idealer moderne staldbygning syd for kommunevejen, hvor en forpagterbolig var opført allerede i 1890’erne; sidst i 1950’erne blev der bygget en lade i tilknytning til staldbygningen. Da det i 1990’erne blev utidssvarende at ville bortforpagte præstegårdens jord og avlsbygninger på den måde, det hidtil var sket, blev jorden (ca. 12 ha) udlejet til en lokal landmand, og forpagterboligen og avlsbygningerne blev nedrevet i foråret 2004.