Erslev Kirke

Erslev kirke

Kirkevænget 13,
7950 Erslev Mors

Kirken er almindeligvis åben mandag - lørdag fra morgenringning til aftenringning.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i Galtrup Præstegård.

Kirkens historie

Erslev Kirke består af romansk kor og skib samt et sengotisk våbenhus.
Kirken blev gennemgribende restaureret i 1990'erne.

Alteret er opført af granit med en såkaldt helgen-grav i den midterste af de tre sten, der danner selve bordpladen.

Altertavlen fra 1751er et billede af den sidste nadver.