Arrangementer

Sogneklubben i Sognehuset

Sogneklubben begyndte på en ny sæson mandag den 6. september.

Herefter hver anden mandag kl. 14.00, sidste gang før Jul …

13.12. Juleafslutning – Eske Engholm, Sundby

Efter Nytår mødes Sogneklubben kun de mandage, hvor der også indbydes til spiseklub:

10. januar,  11. februar,  7. marts og 4. april. Nærmere program følger senere.

VEL MØDT:     Elly Søndergård, Birte Pedersen, Betty Kristensen

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

Enhver er velkommen!

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

Indtil videre henviser vi til de hyggelige eftermiddage i Sogneklubben i Sogne­huset i Solbjerg.

Advent i Galtrup

Søndag den 12. december kl. 19.00: Ind under Jul i Galtrup Kirke

Bibelske tekster og fællessang som forberedelse til højtiden.

Efter gudstjenesten kirkekaffe i Præstegården.

Projekt Dåbsserviet – lørdag den 23. oktober

Lørdag den 23. oktober indbydes alle “strikkere” igen til en hyggelig sammenkomst vedrørende  fremstilling af dåbsservietter. Sammenkomsten finder sted i Sognehuset i Solbjerg, og døren er åben fra kl. 13.30. 

Formålet er at få strikket nogle små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker – således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.

Der er sørget for kaffe og kage, strikkegarn og opskrift; medbring blot strikkepinde (nr. 2½ eller 3).

Af praktiske grunde bedes man tilmelde sig senest den 18. oktober til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19 – eller: elsebeth.smedegaard@gmail.com.

Sogneaftener

Et udvalg under de fire menighedsråd har arrangeret tre sogneaftener, der afholdes i vintermånederne i vort fælles sognehus i Solbjerg:

Onsdag den 19. januar kl. 19,00:

Povl Krogsgaard-Larsen, Sundby, fortæller om sit liv, fra han var bondedreng på Mors, til han blev professor og formand for Carlsbergfondet.

Mandag den 21. februar kl. 19,00:

Sangaften med Birgitta Wiklund, Tvis – med ældre og nyere salmer og sange.

Onsdag den 23. marts kl. 19,00:

Sognepræst Morten Rydal, Hem i Salling, fortæller om Islams tidlige historie – ud fra nyere kritisk forskning

Hver aften kaffebord à 20 kr. Enhver er velkommen.

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:

Søndag den 22. maj 2022,

søndag den 14. maj 2023,

søndag den 12. maj 2024

og søndag den 11. maj 2025.

Erslev og Solbjerg:

Søndag den 15. maj 2022,

søndag den 21. maj 2023,

søndag den 5. maj 2024

og søndag den 18. maj 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.