Gudstjenester

9.5. 5.S.e. Påske

Galtrup 10.30

Solbjerg 19.00 * (Kirkekaffe i Galtrup Præstegård)

13.5. Kristi Himmelfart

Galtrup 9.00 altg.

Solbjerg 10.30

16.5. 6.S.e. Påske

Øster Jølby 10.30

Erslev 19.00 * (Kirkekaffe i Galtrup Præstegård)

23.5. Pinsedag

Galtrup 9.00 altg.

Solbjerg 10.30

24.5. Pinsemandag

Erslev 9.00 altg.

Øster Jølby 10.30

30.5. Hell. Tref. Fest

Solbjerg 9.00

Galtrup 10.30

3.6. Aftengudstj.

Øster Jølby 19.00 * altg.

6.6. 1.S.e. Trin.

Erslev 10.30

Altergang

I Galtrup og Erslev er der almindeligvis
altergang ved alle gudstjenester kl. 10:30.
I Øster Jølby og Solbjerg er der almindeligvis
altergang ved alle formiddagsgudstjenester.
Derudover er der altergang, når der efter et tidspunkt står altg.

Kirkebil: Tlf. 97 76 76 76.

Kirkebilen kan bestilles
til alle gudstjenester og arrangementer
og er gratis at benytte.

Kirkebil til gudstjenester på søn- og helligdage bedes bestilt dagen i forvejen.

kk

Betyder, at der efter gudstjenesten er kirkekaffe i Sognehuset. Selvfølgelig under forudsætning af, at corona-reglerne tillader det.

*

Betyder, at der er eller kommer nærmere omtale under Arrangementer.

Sognepræst

Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup Præstegård,
Tlf: 97 74 10 76, træffes bedst efter telefonisk henvendelse.
I sognepræstens fravær henvises almindeligvis
til sognepræst Peder Hald Jensen, Sejerslev,
tlf. 97 75 10 22.

PHJ

Betyder, at gudstjenesten forrettes af
sognepræst Peder Hald Jensen, Sejerslev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.