Galtrup Kirke

Galtrup Kirke

Efterskolevej 1, Galtrup
7950 Erslev
Kirken er beliggende ved Efterskolevej nær Poulsens Dalsvej / Vendbjergvej.

Kirken er almindeligvis åben mandag - lørdag fra morgenringning til aftenringning.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i præstegården.


View Galtrup Præstegård in a larger map

Kirkens historie

Galtrup Kirke består af romansk kor og skib, et tårn, der er opført omkring år 1500, og et våbenhus fra 1860.
En oprindelig apsis blev nedrevet omkring år 1500.
To meget spændende romanske gravsten er indmuret i tårnets sydmur.
To gravsten fra 1800-tallet er opsat i våbenhuset.
Alteret er af granit; selve bordpladen udgøres af én meget stor og fint tilhugget sten.
Over korbuen er ophængt et senmiddelalderligt krucifiks.
På triumfvæggen ses to brudstykker af kalkmalerier fra 1400 tallet.