Arrangementer

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:

Søndag den 13. september 2020,

søndag den 9. maj 2021,

søndag den 22. maj 2022,

søndag den 14. maj 2023

og søndag den 12. maj 2024.

Erslev og Solbjerg:

Søndag den 6. september 2020,

søndag den 16. maj 2021,

søndag den 15. maj 2022,

søndag den 21. maj 2023

og søndag den 5. maj 2024.

Sogneklubben i Sognehuset

Der er ikke flere arrangementer i denne sæson. Hvis det bliver muligt – i forhold til reglerne vedrørende corona-virus, vil der sandsynligvis senere blive indbudt til en udflugt.

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

Enhver er velkommen!

Sogneaftener

Der er ikke flere sogneaftener i denne sæson.

Den kommende sæsons sogneaftener planlægges og offentliggøres senere.

Kaffebord à 20 kr.

Menighedsrådsvalg

Vore fire menighedsråd indbyder til orienteringsmøder –

Nye datoer:

– Galtrup Menighedsråd i Præstegårdens konfirmandstue tirsdag den 9. juni kl. 19.30

– Ø. Jølby Menighedsråd i Galtrup Præstegårds konfirmandstue torsdag den 11. juni kl. 20.15

– Erslev Menighedsråd på Erslev Skole onsdag den 10. juni kl. 20,00

– Solbjerg Menighedsråd i Sognehuset onsdag den 10. juni kl. 18.30

På disse møder orienteres om det forestående valgt og om menighedsrådenes arbejde i almindelighed. Vi håber på godt fremmøde. Der serveres en lille forfriskning.

Sang og Musik i Kirkerne

De vellykkede aftener i øens kirker under overskriften “Alle Kirker Synger” får nu en fortsættelse under overskriften “Sang og Musik i Kirkerne”.

Aflyst: 27.5. Dragstrup Kirke

Aflyst: 15.6. Galtrup Kirke – Valdemarsdag og Genforeningen

 

Aftengudstjeneste og kirkekaffe

Efter aftengudstjenesten

i Ø. Jølby Kirke torsdag den 11. juni

er enhver velkommen til en kop ­kaffe i Galtrup Præstegård.

Ved samme lejlighed afholdes det obligatoriske orienteringsmøde før menighedsrådsvalg.

Friluftsgudstjeneste ved Erslev Kalkovn

For så vidt de officielle regler tillader det, afholdes aftengudstjenesten i Erslev den 9. august som en friluftsgudstjeneste ved Erslev Kalkovn. Efter gudstjenesten sørger bestyrelsen for Kalkovnens venner for en kop kaffe og et stykke brød.

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

Enhver er velkommen:

Aflyst: Fredag den 29. maj

Hyggeeftermiddagene er aflyst indtil videre.

Projekt Dåbsklud – eller dåbsserviet

En lørdag i februar mødtes en kreds af dygtige “strikkere” til “Projekt Dåbsklud” i Sognehuset i Solbjerg.
Formålet var at få strikket nogle små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker – og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.

Selv om man ikke var med i februar, er man velkommen til at være med til at strikke til dette formål; man kan blot henvende sig til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.