Arrangementer

Sogneklubben i Sognehuset

Sogneklubbens arrangementer er desværre aflyst indtil videre.

Ellers ville det følgende være gældende:

Vi holder afstand. Vi giver ikke hånd. Vi synger ikke. Vi spritter hænder. Føler man sig utilpas, møder man ikke op. Vi passer på hinanden. Da vi bruger sognehuset, er vi forpligtede til at følge kirkeministeriets restriktioner.

VEL MØDT:     Elly Søndergård, Birte Pedersen, Betty Kristensen

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

Enhver er velkommen!

Sogneaftener

På grund af de aktuelle forhold er der indtil videre ikke planlagt sogneaftener til denne vinter.

Vi håber på bedre tider.

Kaffebord à 20 kr.

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

På grund af de aktuelle forhold er hyggeeftermiddagene  aflyst indtil videre.

Vi håber på bedre tider.

Enhver er velkommen.

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:

Søndag den 9. maj 2021,

søndag den 22. maj 2022,

søndag den 14. maj 2023

og søndag den 12. maj 2024.

Erslev og Solbjerg:

Søndag den 16. maj 2021,

søndag den 15. maj 2022,

søndag den 21. maj 2023

og søndag den 5. maj 2024.

Kirkekaffe

Efter aftengudstjenesterne i Solbjerg Kirke den 9. maj og i Erslev Kirke den 16. maj er der kirkekaffe i Galtrup Præstegård. Der er plads til op til 25 personer.

Mon ikke mange trænger til at mødes med andre til en snak over en kop kaffe og et stykke kage: Velkommen!

Sang og Musik i Kirkerne

De vellykkede aftener i øens kirker under overskriften “Alle Kirker Synger” får nu en fortsættelse under overskriften “Sang og Musik i Kirkerne”.

27. januar: Nykøbing Kirke

25. februar: Ansgarskirken

Hver aften kl. 19.00. Enhver er velkommen!

Projekt Dåbsserviet

En lørdag i februar mødtes en kreds af dygtige “strikkere” til “Projekt Dåbsserviet” i Sognehuset i Solbjerg.
Formålet var at få strikket nogle små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker – og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.

Selv om man ikke var med i februar, er man velkommen til at være med til at strikke til dette formål; man kan blot henvende sig til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.