Arrangementer

Sogneaftener

Et udvalg under de fire menighedsråd har arrangeret følgende sogneaftener, der af­holdes i vort fælles sognehus i Solbjerg:

 Onsdag den 17. januar kl. 19,00:

Sangaften med lærer og organist Conny Cold Laursen, Redsted.

Torsdag den 22. februar kl. 19,00:

Maleren Finn Have, Odder. Emne følger senere.

Tirsdag den 13. marts kl. 19,00:

”Sundhed og Alderdom”. Foredrag ved Arne Rolighed, Risskov, tidl. minister, næstformand i ”Danske Seniorer”.

Alle fire aftener kaffebord à 20 kr.

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:
Søndag den 13. maj 2018,
søndag den 12. maj 2019,
søndag den 17. maj 2020
og søndag den 9. maj 2021.

Erslev og Solbjerg:
Søndag den 6. maj 2018,
søndag den 19. maj 2019,
søndag den 10. maj 2020
og søndag den 16. maj 2021.

Sogneklubben i Solbjerg

Mandage kl. 14,00 – ca. 16 i Sognehuset i Solbjerg.

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

08.01. Ole Kobbelgaard

22.01. Louise og Otto Gro-Nielsen

05.02. Svend Erik Jørgensen, ”Perlen”

19.02. Salonorkesteret

05.03. Eskil Arnfred

19.03. Afslutning – kl. 13,00

Musik v/ Eske Engholm

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

Enhver er velkommen:

Fredag den 5. januar

Fredag den 9. februar

Fredag den 16. marts

Åbent hus for alle, som har lyst
til at være sammen om en kop kaffe,
et par sange og noget oplæsning.
Vi mødes til kl. 14,30 (den 5. januar dog i Galtrup Kirke kl. 14)
og skilles omkring kl. 17.
Om transport kan man henvende sig
til Vils Taxi, tlf. 97 76 76

Kommende begivenheder

Kyndelmisse

i Galtrup Kirke og Præstegård, torsdag den 1. februar.

Kl. 19,30 Højmesse for Kyndelmisse i kirken.

Derefter kaffebord i præstegården, hvor sognepræsten overvejer at sige noget om 1918 – 1958 – 2018.

Enhver er hjerteligt velkommen!

“Alle kirker synger”

Der er ikke planlagt flere arrangementer; men der er indkaldt til et møde, hvor man vil efterlyse nye ideer – til nye arrangementer, der mere eller mindre kunne ligne “Alle Kirker Synger”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *