Arrangementer

Sogneklubben i Sognehuset

Sogneklubben begyndte på en ny sæson mandag den 6. september.

Herefter hver anden mandag kl. 14.00.

Nogle navne fra programmet:

18.10. Inger og Henning Iversen, Karby

1.11. Erling Thøgersen

15.11. Svankjær Savværk

29.11.  

13.12. Juleafslutning – Eske Engholm, Sundby

VEL MØDT:     Elly Søndergård, Birte Pedersen, Betty Kristensen

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

Enhver er velkommen!

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

Indtil videre henviser vi til de hyggelige eftermiddage i Sogneklubben i Sogne­huset i Solbjerg.

Projekt Dåbsserviet – lørdag den 23. oktober

Lørdag den 23. oktober indbydes alle “strikkere” igen til en hyggelig sammenkomst vedrørende  fremstilling af dåbsservietter. Sammenkomsten finder sted i Sognehuset i Solbjerg, og døren er åben fra kl. 13.30. 

Formålet er at få strikket nogle små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker – således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.

Der er sørget for kaffe og kage, strikkegarn og opskrift; medbring blot strikkepinde (nr. 2½ eller 3).

Af praktiske grunde bedes man tilmelde sig senest den 18. oktober til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19 – eller: elsebeth.smedegaard@gmail.com.

Sogneaftener

Et udvalg under de fire menighedsråd arrangerer – som det er blevet skik – fire sogneaftener, der afholdes i vort fælles sognehus i Solbjerg:

Onsdag den 9. november kl. 19,00:

Poul Dal, Viborg, født i Tøving, fortæller om sin baggrund og om sine oplevelser som medlem af og siden som udstødt af Jehovas Vidner.

Sogneaftener i januar, februar og marts er ikke  aftalt endnu.

Kaffebord à 20 kr.

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:

Søndag den 22. maj 2022,

søndag den 14. maj 2023,

søndag den 12. maj 2024

og søndag den 11. maj 2025.

Erslev og Solbjerg:

Søndag den 15. maj 2022,

søndag den 21. maj 2023,

søndag den 5. maj 2024

og søndag den 18. maj 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.