Arrangementer

Sogneklubben i Sognehuset

Datoer og navne for tiden indtil Jul:

9. 9. Knud Erik Jensen

23.9. Fredsø Sangere

7.10. Ejnar Lysdahl

21.10. Anne Holck

4.11. Anna og Peter Østerby-J.

18.11. Ole Westergaard

2.12. Conny Cold Laursen

16.12. Juleafslutning

Nye deltagere er altid velkomne, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Ø.Jølby-Erslev Pastorat.

Om transport kan man henvende sig til Vils Taxi, tlf. 97 76 76 76.

Enhver er velkommen!

Galtrup Præstegård: Hyggeeftermiddage

Enhver er velkommen:

Fredag den 16. august

Fredag den 20. september

Åbent hus fra kl. 14,30 – ca. 17,00 for enhver, som har lyst til at være sammen om en kop kaffe, et par sange og noget oplæsning.

Om transport kan man henvende sig
til Vils Taxi, tlf. 97 76 76

Udflugt tirsdag den 11. juni

Projekt Dåbsklud – eller dåbsserviet

En lørdag i februar mødtes en kreds af dygtige “strikkere” til “Projekt Dåbsklud” i Sognehuset i Solbjerg.
Formålet var at få strikket nogle små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker – og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.

Selv om man ikke var med i februar, er man velkommen til at være med til at strikke til dette formål; man kan blot henvende sig til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19.

Kirkevandring

Søndag den 25. august – hele dagen

 I lighed med de sidste syv år indbyder et udvalg under de fire menighedsråd også i år til en kirkevandring i vore fire sogne.

Man kan deltage til fods, på cykel eller i bil, som det måtte passe den enkelte bedst.

Hovedpunkter i programmet:

Kl.  9,00   Højmesse i Solbjerg Kirke

Kaffe og rundstykke

Kl. 12,00   Frokost i Erslev Forsamlingshus

Kl. 15,00   Kaffe ved Øster Jølby Kirke

Kl. 17,00   Fyraftenssang i Galtrup Kirke

Kl. 18,00   Aftensmad i Galtrup Præstegård

Kommende konfirmationer

Galtrup og Øster Jølby:

Søndag den 12. maj 2019,

søndag den 17. maj 2020,

søndag den 9. maj 2021

søndag den 22. maj 2022.

Erslev og Solbjerg:

Søndag den 19. maj 2019,

søndag den 10. maj 2020,

søndag den 16. maj 2021

og søndag den 15. maj 2022.

Sogneaftener

Tre af den kommende sæsons sogneaftener er nu planlagt.

 

Onsdag den 13. november kl. 19,00:

 Kai Hartmeyer, Stenbjerg, journalist ved TV MidtVest, vil bl.a. fortælle om sin programrække ”Norden rundt i 80 dage”.

 

Tirsdag den 21. januar kl. 19,00:

 Lisbeth Frandsen, Bjergby: “En aften med fortælling (Afrika) og fællessang”.

 

Onsdag den 18. marts kl. 19,00:

 Poul Dal, Viborg, født i Tøving, fortæller om sin baggrund og om sine oplevelser som medlem og siden som udstødt af Jehovas Vidner.

Alle aftener kaffebord à 20 kr.

Sang og Musik i Kirkerne

De vellykkede aftener i øens kirker under overskriften “Alle Kirker Synger” får nu er fortsættelse under overskriften “Sang og Musik i Kirkerne”.

Følgende aftener er bekendtgjort:

Mollerup Kirke den 25. september

Sejerslev Kirke den 10. oktober

Hver aften kl. 19.00 – 20.30

Aftenen slutter med en forfriskning.

Enhver er velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.