Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Den 13. august: 9. Sønd. eft. Trin.

Kl. 9,00 Højmesse i Ø. Jølby Kirke
Vi skal bl.a. synge:
059 Jesus os til trøst og gavn
401 Guds ord det er vort arvegods
633 Har hånd du lagt på Herrens plov

Kl. 19,30 Friluftsgudstjeneste ved Erslev Kalkovn
Vi skal bl.a. synge:
004 Giv mig, Gud, en salmetunge
056 Jesus er navnet mageløst
728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Efter gudstjenesten er bestyrelsen for Erslev Kalkovns Venner
vært ved en kop kaffe og et stykke brød,
hvorefter vi synger et par danske sange.

Menighedsrådene

Siden med menighedsrådenes medlemmer
er nu opdateret. Se: Menighedsråd
Desværre mangler der endnu et enkelt billede;
det søges der rådet bod på snarest muligt.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker