Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmanderne

mødes i Galtrup Præstegård tirsdag den 25. februar kl. 8.00.

Mini-konfirmanderne

mødes igen i Galtrup Præstegård torsdag den 27. februar.

23. februar: Fastelavns Søndag

Fromesse i Øster Jølby Kirke kl. 9.00
Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30

Tirsdag den 25. februar: Sogneaften

med Agnete Odgaard-Jensen, Ydby i Syd-Thy,
der fortæller om at være blind og dog bevare livsmodet.
I Sognehuset i Solbjerg kl. 19.00. Enhver er velkommen!

Onsdag den 26. februar: Fyraftenssang

i Solbjerg Kirke kl. 16.30 - sæsonens sidste fyraftenssang

Lørdag den 29. februar: Dåbsgudstjeneste

i Solbjerg Kirke kl. 11.00

1. marts: Første Søndag i Fasten

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Efter højmessen i Solbjerg kirkekaffe i Sognehuset

Mandag den 2. marts: Sogneklubben

mødes i Sognehuset kl. 14.00 - John Schneider medvirker

Mandag den 16. marts: Sogneklubben

mødes i Sognehuset kl. 13.00 (NB) - Eske Engholm medvirker, sæsonafslutning

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker