Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

5. juli: Fjerde Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Erslev Kirke kl. 19.30 ved Peder Hald Jensen

12. juli: Femte Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00 ved Peder Hald Jensen

19. juli: Sjette Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 19.00 ved Peder Hald Jensen

KONFIRMATION - VIGTIGT: Læs det hele!

KONFIRMANDER FRA ERSLEV SKOLE: Som tidligere bekendtgjort bliver der konfirmation for konfirmanderne fra Erslev Skole i Erslev Kirke lørdag den 5. september kl. 10.30. Nærmere besked efter sommerferien.

ALLE ANDRE: Som også tidligere bekendtgjort bliver der konfirmation i Erslev og Solbjerg kirker søndag den 6. september og i Galtrup og Øster Jølby kirker søndag den 13. september.
MEN I MÅ IKKE REGNE MED, at det bliver på de tidspunkter, der står i Kirkebladet. Det kommer an på, hvilke corona-regler der gælder til den tid. Hvis der stadigvæk gælder de regler, der gælder nu, vil vi være nødt til at dele konfirmanderne i Galtrup og i Erslev, så de bliver konfirmeret i to omgange, og vi vil være nødt til at undlade fællessang i kirkerne. Ellers kan hver konfirmand næsten ingen gæster få med i kirke.
Det betyder, at der den 6. september KAN TÆNKES at blive konfirmation i Erslev Kirke kl. 8.30 og kl. 11.30 - og mellem disse to konfirmation i Solbjerg Kirke kl. 10.00.
På samme måde, at der den 13. september KAN TÆNKES at blive konfirmation i Galtrup Kirke kl. 8.30 og kl. 11.30 - og mellem disse to konfirmation i Øster Jølby Kirke kl. 10.00.
I kan roligt indbyde gæster til disse dage; men vent med at fortælle, hvem der kan komme med i kirke.

For at vi kan indhente lidt af det, vi ikke nåede, da Danmark blev "lukket", vil jeg gerne se konfirmanderne i Præstegården kl. 9-12 lørdag den 15. august og lørdag den 22. august.
Der kommer nok også en indbydelse til en aften for konfirmander og forældre. Hold øje med Facebook og hjemmeside.
I øvrigt må man gerne huske, at man nu kan komme i kirke igen: Se tiderne på hjemmesiden eller på Facebook.
TAK, om alle vil hjælpe med til, at alle konfirmander og forældre får denne besked at se.

Regler i kirkerne

Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker, selv efter de nugældende regler:
Galtrup: 21 + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. I øvrigt benyttes kirkernes salmebøger.
I hver enkelt kirke har sognets beboere (og personer med lang tilknytning til kirken og/eller kirkegården) fortrinsret, i anden række må andre fra pastoratet og andre faste kirkegængere komme, først derefter eventuelt helt udefra kommende personer.

Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der trods alt holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 15. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Højmesse Midfaste Søndag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 22. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Midfaste Søndag

Højmesse Mariæ Bebudelses Dag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også søndag den 29. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Mariæ Bebudelses Dag

Højmesse Palmesøndag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også søndag den 4. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Palmesøndag (Af tekniske grunde findes sidste del af sidste salme på en lille film for sig selv: Der er et "link" til den under den film, der gengiver størstedelen af højmessen.)

Højmesse Skærtorsdag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også Skærtorsdag, den 9. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Skærtorsdag (Af tekniske grunde findes sidste del af sidste salme på en lille film for sig selv: Der er et "link" til den under den film, der gengiver størstedelen af højmessen.)

Gudstjeneste Langfredag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt gudstjeneste i Galtrup Kirke også Langfredag, den 10. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Gudstjeneste Langfredag

Festdagens højmesse Påskedag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke Påskedag, den 12. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Påskedag

Højmesse Påskemandag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke Påskemandag, den 13. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Påskemandag

Højmesse Første Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 19. april, Første Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Første Søndag efter Påske

Højmesse Anden Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 26. april, Anden Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Anden Søndag efter Påske

Højmesse Tredje Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 3. maj, Tredje Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Tredje Søndag efter Påske

4.-5. maj: Danmarks Befrielse 1945-2020

4. maj-gudstjeneste i Galtrup Kirke: 4. maj-gudstjeneste
4. maj-foredrag i Galtrup Præstegård: 4. maj-foredrag

Gudstjeneste Bededag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt gudstjeneste her i vore sogne Bededag, den 8. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Gudstjeneste Bededag

Højmesse Fjerde Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse her i vore sogne Fjerde Søndag efter Påske, den 10. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Fjerde Søndag efter Påske

Højmesse Femte Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse her i vore sogne Femte Søndag efter Påske, den 17. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Femte Søndag efter Påske

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker