Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Tredje Søndag i Advent

Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10,30.
Vi skal bl.a. synge:
080 Tak og ære være Gud
086 Hvorledes skal jeg møde
087 Det første lys er Ordet
090 Op, glædes alle, glædes nu
129 Julebudet til dem, der bygge

Konfirmanderne

møder igen tirsdag den 13. december kl. 8,00
i Galtrup Præstegård
og onsdag den 14. december kl. 19,30
i Galtrup Kirke.

Fyraftenssang

Onsdag den 14. december er der
fyraftenssang i Solbjerg Kirke kl. 16.30-17.00.
Næste fyraftenssang er efter Jul og Nytår,
onsdag den 11. januar kl. 16,30.

Julekoncert / Musikgudstjeneste

Galtrup Kirke, onsdag den 14. december kl. 19,30.
Nordmorskoret medvirker under ledelse af Flemming Svenstrup.
Efterfølgende kaffebord i Øster Jølby Forsamlingshus.

Sogneklubben i Solbjerg

Mandag den 19. december kl. 14,00:
Juleafslutning

Valgt til menighedsrådene

Hvem blev valgt til menighedsrådene?
Hvad blev de valgt til i det enkelte menighedsråd?
Se under Arrangementer

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker