Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

16. august: Tiende Søndag efter Trinitatis

Fromesse i Solbjerg Kirke kl. 9.00
Højmesse i Ø. Jølby Kirke kl. 10.30

23. august: Ellevte Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Erslev Kirke kl. 9.00

23. august: Kirkevandring

Kirkevandringen kan gennemføres til fods, på cykel eller i bil, som det nu passer den enkelte bedst.

Kl. 9,00 Højmesse i Erslev Kirke (højst 53 deltagere)
Kaffe og rundstykke ved Erslev Kalkovn

Gennem Øster Jølby eller Tøving til Galtrup

Kl. 12,00 Frokost i Galtrup Præstegård, indendørs og/eller i haven

Gennem Kæret eller Øster Jølby til Solbjerg

Kl. 15,00 Kaffe i Sognehuset, indendørs og/eller udendørs

Kl. 16,00 Måske fyraftenssang i Solbjerg Kirke

Enhver er meget velkommen; men af hensyn til traktementerne er tilmelding nødvendig – til en af følgende og senest den 16. august:

Karen Bækhøj, tlf. 20 16 92 21
Præstegården, tlf. 97 74 10 76
Betty Kristensen, tlf. 97 74 15 20

Til konfirmander og forældre

Nyt brev om konfirmationerne i september er afsendt den 7. august. Hvor konfirmanden bor sammen med begge forældre, er brevet som hovedregel sendt til moderens e-boks, i modsat fald til begge forældres e-boks.

KONFIRMATION

KONFIRMANDER FRA ERSLEV SKOLE: Som tidligere bekendtgjort bliver der konfirmation for konfirmanderne fra Erslev Skole i Erslev Kirke lørdag den 5. september kl. 10.30. Nærmere besked efter sommerferien.

ALLE ANDRE:
På grund af corona-reglerne bliver vi nødt til at dele konfirmanderne i Galtrup og i Erslev, så de bliver konfirmeret i to omgange, og vi undlader fællessang i kirkerne. Ellers kan hver konfirmand næsten ingen gæster få med i kirke.
Det betyder, at der den 6. september bliver konfirmation i Erslev Kirke kl. 8.30 og kl. 11.30 - og mellem disse to konfirmation i Solbjerg Kirke kl. 10.00.
På samme måde, at der den 13. september bliver konfirmation i Galtrup Kirke kl. 8.30 og kl. 11.30 - og mellem disse to konfirmation i Øster Jølby Kirke kl. 10.00.

For at vi kan indhente lidt af det, vi ikke nåede, da Danmark blev "lukket", vil jeg gerne se konfirmanderne i Præstegården kl. 9-12 lørdag den 15. august og lørdag den 22. august.
Der kommer en indbydelse til aftener for konfirmander og forældre - og besked om, hvornår vi "øver" i kirkerne.

Regler i kirkerne

Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker. Når personer fra samme husstand sidder sammen, kan der være flere, end tallene herunder udtrykker - dog aldrig flere, end tallene i ( ) udtrykker, og som regel næppe så mange.
Galtrup: 21 (56) + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 (32) + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 (53) + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 (69) + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. I øvrigt benyttes kirkernes salmebøger.
I hver enkelt kirke har sognets beboere (og personer med lang tilknytning til kirken og/eller kirkegården) fortrinsret, i anden række må andre fra pastoratet og andre faste kirkegængere komme, først derefter eventuelt helt udefra kommende personer.

Forenklede gudstjenester i den tid, kirkerne var lukkede

Her er henvisninger til enkelte af de gudstjenester, der blev holdt i Galtrup Kirke, mens kirkerne var lukkede for offentligheden. De andre vil kunne findes på YouTube, søg blot "højmesse galtrup kirke".

Festdagens højmesse Påskedag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke Påskedag, den 12. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Påskedag

4.-5. maj: Danmarks Befrielse 1945-2020

4. maj-gudstjeneste i Galtrup Kirke: 4. maj-gudstjeneste
4. maj-foredrag i Galtrup Præstegård: 4. maj-foredrag

Gudstjeneste Bededag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt gudstjeneste her i vore sogne Bededag, den 8. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Gudstjeneste Bededag

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker