Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmander 2020

Inden sommerferien er der omdelt breve til dem, der er født i 2006 og er medlemmer af Folkekirken. Hvis nogen gerne vil gå til præst her, men ikke får brevet, må man endelig henvende sig til præsten.

Den 8. september: Tolvte Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Erslev Kirke kl. 19.30
Efter gudstjenesten i Erslev sammenkomst for nye konfirmander og forældre i Galtrup Præstegård.

Sogneklubben: Ny sæson

Mandag den 9. september kl. 14.00 begynder Sogneklubben sin nye sæson i Sognehuset i Solbjerg. Enhver er velkommen, både fra det gamle Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat og fra det gamle Galtrup-Øster Jølby-Erslev Pastorat.

Den 15. september: 13. Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00 - dåb
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Efter tjenesten i Solbjerg kirkekaffe i Sognehuset.

Fredag den 20. september: Hygge-eftermiddag

i Galtrup Præstegård fra kl. 14.30
Enhver er velkommen!

Lørdag den 21. september: Dåbsgudstjeneste

i Galtrup Kirke kl. 11.00

Den 22. september: 14. Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30: Høstgudstjeneste

Onsdag den 25. september: Høstgudstjeneste

i Øster Jølby Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten kirkekaffe i Galtrup Præstegård.

Den 29. september: 15. Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30: Høstgudstjeneste
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 17.00: Høstgudstjeneste
Efter høstgudstjenesten i Solbjerg Kirke fælles aftensmad i Sognehuset - som sædvanlig med en lille auktion. Medbring derfor en lille ting fra mark eller have - eller fra gemmerne.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker