Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har 2.148 indbyggere, hvoraf 1.633 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Søndag den 28. august

KIRKEVANDRING
Erslev Kirke kl. 9,00 Højmesse
Solbjerg Kirke kl. 17,00 Fyraftenssang

Ved højmessen skal vi bl.a. synge:
011 Nu takker alle Gud
402 Den signede dag
411 Hyggelig, rolig
430 Lov og tak og evig ære

Kirkevandring søndag den 28. august

Se nærmere under Arrangementer.

Valg til menighedsråd: Orienteringsmøder

Tirsdag den 13. september:
- for Galtrup og Øster Jølby sogne:
--- i Præstegårdens konf.-stue kl. 20,30.
- for Erslev Sogn:
--- i Dagplejehuset, Bårupvej 5, kl. 19,00.
- for Solbjerg Sogn:
--- i Sognehuset i Solbjerg kl. 17,00.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook:
4 Nordvestmors Kirker