Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmander 2020

Inden sommerferien er der omdelt breve til dem, der er født i 2006 og er medlemmer af Folkekirken. Hvis nogen gerne vil gå til præst her, men ikke får brevet, må man endelig henvende sig til præsten.

Søskende Knudsens Uddannelsesfond

uddeler i august 2019 nogle legatportioner som støtte til uddannelse til unge, der er opvokset i Øster Jølby (sognet eller byen).
Alle uddannelser kan komme i betragtning, også ungdomsuddannelserne.
Skriftlig ansøgning med fulde navn, cpr, adresse, tlf.nr., oplysning om tilknytning til Øster Jølby, redegørelse for skolegang og uddannelsesplaner og for det formål, der søges støtte til, sendes eller afleveres senest søndag den 4. august til Peter Østerby-Jørgensen, Efterskolevej 3, Galtrup, 7950 Erslev.

Fredag den 19. juli: Hygge-eftermiddag

i Galtrup Præstegård fra kl. 14.30
Sognepræsten viser billeder fra præsteparrets ferie.
Enhver er velkommen!

Den 21. juli: Femte Søndag efter Trinitatis

Fromesse i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Efter højmessen i Solbjerg er enhver velkommen til kirkekaffe i Sognehuset.

Den 28. juli: Sjette Søndag efter Trinitatis

Fromesse i Øster Jølby Kirke kl. 9.00
Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30

Den 4. august: Syvende Søndag efter Trinitatis

Fromesse i Solbjerg Kirke kl. 9.00
Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker