Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har 2.148 indbyggere, hvoraf 1.633 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Søndag den 10. juli

Solbjerg Kirke kl. 19,00 ved Peder Hald Jensen, Sejerslev.

Søndag den 17. juli

Erslev Kirke kl. 19,30 ved Peder Hald Jensen, Sejerslev

Søndag den 24. juli

Galtrup Kirke kl. 9,00 ved Peder Hald Jensen, Sejerslev

Udflugt: Onsdag den 3. august

Turen går til Himmerland og Aalborg,
vort hovedmål vil være Sankt Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke.
Turen arrangeres af Sogneklubben i Sognehuset i Solbjerg
og Hygge-eftermiddagene i Galtrup Præstegård og er åben for alle.
Afgang fra Solbjerg Kirke kl. 8,40.
Fra Øster Jølby Brugs kl. 8,50.
Fra Erslev Købmand kl. 9,00.
Hjemkomst ved aftenstid.
Pris pr. deltager kr. 175,-.
Tilmelding senest den 26. juli
til Birthe Pedersen, tlf. 61 34 99 23.

Søskende Knudsens Uddannelsesfond

Da renten i øjeblikket er så lav, som tilfældet er,
har bestyrelsen for Søskende Knudsens Uddannelsesfond
for Øster Jølby besluttet, at der ikke sker nogen uddeling i år.
Bestyrelsen håber at kunne foretage uddeling næste år.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook:
4 Nordvestmors Kirker