Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Desværre

På grund af tekniske vanskeligheder ser store dele af vores hjemmeside ikke ud, som det er hensigten.
Der arbejdes på at løse problemerne, og alt skulle komme i orden i løbet af kort tid.

Minikonfirmanderne

mødes igen i Galtrup Præstegård mandag den 19. februar.
Man kan endnu nå at tilmelde sit barn,
ring blot: 97 74 10 76 - eller skriv: pej@km.dk

Sogneklubben i Solbjerg

mødes igen mandag den 19. februar kl. 14,00
i Sognehuset i Solbjerg .
Enhver er velkommen!

Konfirmanderne

mødes igen i Galtrup Præstegård den 20. februar kl. 8,00.

Fyraftenssang i Solbjerg Kirke

Onsdag den 21. februar kl. 16,30.
Enhver er velkommen!

Sogneaften med Finn Have

Torsdag den 22. februar kl. 19,00 i Sognehuset i Solbjerg.
Finn Have fortæller om sig selv og sine billeder og viser nogle af sine billeder, især fra Mors.
Enhver er velkommen!

25. februar: Anden Søndag i Fasten

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9,00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10,30

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker