Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Højmesse Midfaste Søndag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 22. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Midfaste Søndag

Tid til bøn

I Galtrup Kirke vil der indtil videre blive bedt morgenbøn alle hverdage efter morgenringningen kl. 7.00 og aftenbøn alle dag efter aftenringningen kl. 17.00.
Da kirkerne skal holdes aflåsede, er der ikke offentlig adgang til disse andagter; men hvor man end opholder sig, er man velkommen til i sine tanker at bede med - som man nu hver især kan.
Den præst, jeg var kirkesanger for i min studietid, gennemførte i 1950'erne og 1960'erne en daglig tjeneste i sin kirke. Der kom sjældent ret mange til disse hverdagstjenester. Men engang præsten var på vej hjem efter en hverdagstjeneste, mødte han en kone fra sognet, der sagde: ”Pastor Barsøe, vi véd jo godt, at vi ikke bruger at komme til tjenesterne på hverdagene. Men De skal vide, at det ikke er uden betydning for os at vide, at der sker en tjeneste i vor sognekirke hver dag.”
Jeg håber, at nogen vil tænke noget lignende om de morgen- og aftenandagter, min kone og jeg holder hver dag i denne tid. Så betyder det jo i virkeligheden ikke så meget, om der er offentlig adgang eller ej.

Nye dage for konfirmationer

Nye dage er nu bestemt for årets konfirmationer:
Galtrup: Søndag den 13. september kl. 9.00
Ø. Jølby: Søndag den 13. september kl. 11.00
Erslev: Søndag den 6. september kl. 11.00
Solbjerg: Søndag den 6. september kl. 9.00
(Konfirmation af elever fra Erslev Skole finder sted i Erslev Kirke lørdag den 5. september kl. 10.30.)
Når man læser, hvad der bliver skrevet om, hvordan alt det med corona-virus kan udvikle sig i de kommende måneder, er august-september de måneder, hvor der er bedst mulighed for, at vi kan holde fester uden at være undergivet alt for mange af de regler, vi er ved at lære at leve med i disse dage og uger.
Jeg forstår, at det giver nogle nye udfordringer, så som tøj, der måske ikke passer; men vi må prøve at glæde os over, at hvis det bliver det eneste, vi skal bære i denne sammenhæng, så kunne det have været langt værre. Her på Mors prøver vi at fordele konfirmationerne, så der skulle være en mulighed for at komme til at spise det sted eller at få mad fra det sted, man først havde tænkt.

Kirker og toiletter lukkede

I overensstemmelse med påbud derom er vore fire kirker nu ikke længere åbne, men aflåsede døgnet rundt. Det samme er toiletterne på kirkegårdene. Vi håber, at ingen af delene må give anledning til alt for stort besvær.

Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der trods alt holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 15. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Bøn i tid med corona-virus

En af sognepræstens Facebook-venner har formet denne bøn til brug i denne tid og har givet lov til, at bønnen bringes her:

Kære Gud, vor Far, himlens og jordens Skaber.
Hjælp os dine skabninger.
Hjælp os at fortrænge mørket og angsten.
Hjælp os og led os på vor vej.
Hjælp os at hjælpe – uden at lade frygt og angst holde os tilbage.
Skærm de svage og syge, så ingen behøver at frygte det, medierne fremstiller for os.
Styrk vor vilje til barmhjertighed, så vore knæ ikke bliver svage.
Det beder vi om, i Jesus Kristi navn. Amen.

AFLYST: Mini-konfirmander

i Galtrup Præstegård er aflyst, i hvert fald 19. og 26. marts.

AFLYST: Konfirmander

i Galtrup Præstegård er aflyst, i hvert fald 17., 24. og 27. marts.

MORSØ KIRKEHØJSKOLE

aflyser aktiviteterne onsdagene den 11., den 18. og den 25. marts.

Tirsdag den 24. marts kl. 19,30

AFLYST: Erslev Sogns Menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde i Galtrup Præstegårds konfirmandstue.

Mandag den 30. marts kl. 19.00

AFLYST: Solbjerg Sogns Menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde i Sognehuset i Solbjerg.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker