Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmanderne

mødes i Galtrup Præstegård tirsdag den 21. januar kl. 8.00.

Mini-konfirmanderne

mødes igen i Galtrup Præstegård torsdag den 30. januar.

19. januar: Anden Søndag efter Hl. tre Kgr.

Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 21.00 - efter emgelsk forbillede
Før gudstjenesten i Solbjerg kirkekaffe i Sognehuset fra kl. 19.30

Mandag den 20. januar: Sogneklubben

mødes i Sognehuset kl. 14.00 - Lone Hvejsel medvirker

Tirsdag den 21 januar: Sogneaften

i Sognehuset i Solbjerg kl. 19.00. Lisbeth Frandsen, Bjergby, fortæller om en tur til Afrika og leder i fællessang.
Enhver er meget velkommen!

Onsdag den 22. januar: Fyraftenssang

i Solbjerg Kirke kl. 16.30

Den 26. januar: Tredje Søndag efter Hl. tre Kgr.

Fromesse i Øster Jølby Kirke kl. 9.00
Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30

Onsdag den 29. januar: Fyraftenssang

i Solbjerg Kirke kl. 16.30

2. februar: Sidste Søndag efter Hl. tre Kgr.

Højmesse i Solbjerg Kirke Kirke kl. 10.30

Tirsdag den 4. februar: Kyndelmisse

Aftengudstjeneste med altergang i Galtrup Kirke Kirke kl. 19.30
Derefter kaffebord i Præstegården, hvor sognepræsten vil fortælle lidt om det, der skete i Sønderjylland i 1920.
Enhver er meget velkommen!

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker