Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmanderne

mødes i Galtrup Præstegård tirsdag den 10. december kl. 8.00.

Den 8. december: 2. Søndag i Advent

Fromesse i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30

Mandag den 9. december: Adventsgudstjeneste

i Øster Jølby Kirke kl. 19.00. Kirken oplyst med levende lys.
Efterfølgende kirkekaffe i Galtrup Præstegård.
Enhver er velkommen!

Onsdag den 11. december: Fyraftenssang

i Solbjerg Kirke kl. 16.30 - sidste gang før Jul.
Enhver er meget velkommen!

Den 15. december: 3. Søndag i Advent

Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30

Mandag den 16. december: Sogneklubben

mødes i Sognehuset i Solbjerg kl. 14. Juleafslutning.

Tirsdag den 17. december: Julekoncert

i Galtrup Kirke kl. 19.00. Nykøbing Kirkes kor medvirker.
Efterfølgende kaffebord i Erslev Forsamlingshus.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker