Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, der ligger så tæt sammen, at de på mange måder kan ses og opleves som ét lokalsamfund. Øster Jølby er den største landsby på Mors.

Pastoratet har (2021) 2.045 indbyggere, hvoraf 1.518 er medlemmer af Folkekirken. Som på hele Mors er indbyggertallet faldende i de fire sogne. For fem år siden (2016) var der 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 var medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og fælles hjemmeside.

Vi håber, at hjemmesiden må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

9. maj: Femte Søndag efter Påske

Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten i Solbjerg Kirke er enhver velkommen til kirkekaffe i Galtrup Præstegård. Der er plads til op til 25 personer.
Også efter de nyeste retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 deltagere i Galtrup Kirke og op til 28 i Solbjerg Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i Galtrup være op til 56 og i Solbjerg helt op til 69. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

MORGEN- OG AFTENBØN

I ugen efter søndag den 2. maj vil der forventeligt være morgenbøn i Galtrup Kirke torsdag-lørdag kl. 7.30 og aftenbøn onsdag-fredag kl. 17.00.
Hvor man end befinder sig, kan man tilslutte sig bønnen - f.eks. ved at bede et Fadervor, højt eller stille, som der nu er lejlighed til det. Det kan man også gøre, selv om der ikke er morgen- eller aftenbøn i Galtrup Kirke den pågældende dag.

13. maj: Kristi Himmelfarts Dag

Fromesse i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Også efter de nyeste retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 deltagere i Galtrup Kirke og op til 28 i Solbjerg Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i Galtrup være op til 56 og i Solbjerg helt op til 69. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

16. maj: Sjette Søndag efter Påske

Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Erslev Kirke kl. 19.00
Også efter de nyeste retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 15 deltagere i Øster Jølby Kirke og op til 21 i Erslev Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i Øster Jølby være op til 32 og i Erslev helt op til 53. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

Vi må synge igen

Efter de nyeste retningslinjer bortfalder kravet om, at en gudstjeneste kun må vare ½ time. Og vi må synge igen.

Pladser i kirkerne - fra foråret 2021

Opdateret den 22. april:
Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker. Når personer fra samme husstand sidder sammen, kan der være flere, end tallene herunder udtrykker - dog aldrig flere, end tallene i ( ) udtrykker, og som regel næppe så mange.
Galtrup: 21 (56) + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 (32) + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 (53) + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 (69) + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset, i Erslev endda op til fire. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der indtil videre være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. Ved andre gudstjenester og kirkelige handlinger vil der være lagt en salmebog.
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand og personer med nær kontakt i hverdagen sidde med almindelig afstand. Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

KONFIRMATIONER udsættes

Efter anbefaling fra biskoppen udsættes årets konfirmationer til efter sommerferien.
Planen er, at der bliver konfirmation i Galtrup Kirke søndag den 5. september og i Erslev Kirke søndag den 12. september, begge dage kl. 10.30.
Der er sendt brev til konfirmander og forældre om de nærmere omstændigheder.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker