Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Hjemmesiden

fremstår indtil videre i en mere beskeden form end tidligere; men der er nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Mini-konfirmanderne

Vi mødes igen i Præstegården mandag den 29. april.

Konfirmanderne

Måske mødes vi til en eller flere af den kommende tids gudstjenester.
Og så mødes vi for at øve før konfirmationen, i Galtrup Kirke onsdag den 8. maj kl. 17.00, i Solbjerg Kirke lørdag den 18. maj kl. 17.00.

Fredag den 26. april: Hygge-eftermiddag

Enhver er velkommen i Galtrup Præstegård fra kl. 14.30.
Vi får en kop kaffe, synger sammen og lytter til lidt oplæsning.

Den 28. april: Første Søndag efter Påske

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Efter højmessen kirkekaffe i Sognehuset.

Den 5. maj: Anden Søndag efter Påske

Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i Erslev Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten i Erslev kirkekaffe i Galtrup Præstegård.

Den 12. maj: Tredje Søndag efter Påske

Fromesse i Solbjerg Kirke kl. 9.00
Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30 - med konfirmation

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker