Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Desværre

På grund af tekniske vanskeligheder ser store dele af vores hjemmeside ikke ud, som det er hensigten.
Der arbejdes på at løse problemerne, og alt skulle komme i orden i løbet af kort tid.

27. maj: Hell. Trefoldigheds Fest

Denne fest blev indført i den vesterlandske kirke i år 1334.
Efter at vi endnu en gang har fejret Jul, Påske og Pinse, giver dagen os anledning til at fordybe os i den kristne grundtanke, at Gud er én Gud i tre personer: Fader, Søn og Helligånd – og til at tilbede Gud, den Treenige, som Han har givet sig til kende for os i Julens, Påskens og Pinsens begivenheder.

Fromesse i Solbjerg Kirke kl. 9.00
Festdagens højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30

31. maj: "Kristi Legems Fest"

Ved denne lejlighed fejrer vi den gamle kirke-fest ”Kristi Legems Fest” og takker Gud for Den Hellige Nadvers gave. Festen blev indført i den vesterlandske kirke i år 1264, men gik af brug i Danmark i forbindelse med reformationen. På den første torsdag efter Påsketiden og Pinse-ugen tager denne festdag tankerne op fra Skærtorsdag og giver os en anledning til at fordybe os i Nadverens gave: At vor Herre Jesus Kristus i brødets og vinens skikkelser skænker os sit sande legeme og blod.

Højmesse i Galtrup Kirke kl. 19.00
- med festmusik og solosang.

Efterfølgende er enhver velkommen
til et let traktement i Præstegårdens have.

14. juni: Udflugt

Nærmere oplysninger følger snart.
Afgang før kl. 9.00, hjemkomst ved aften.

"Projekt Dåbsklud"

Lørdag den 14. april samledes en flok aktive strikkere i Sognehuset i Solbjerg.
De kom godt i gang med at strikke små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker - og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.
Hvis nogen har lyst til at strikke til dette formål, kan man nok stadigvæk få lidt vejledning ved henvendelse til Elsebeth Smedegaard Jensen, Solbjerg, tlf. 49 11 21 19.
Se nærmere på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker