Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Anden Søndag efter Hellig tre Konger

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ved aftenstid med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Anden Søndag efter Hellig tre Konger De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

MORGEN- OG AFTENBØN

Som hovedregel vil der i Galtrup Kirke alle hverdage være morgenbøn kl. 8.00 og aftenbøn kl. 16.00.
I ugen efter søndag den 17. januar bliver der forventeligt morgenbøn alle ugens dage og aftenbøn hver dag bortset fra lørdag.
Selv om man ikke deltager i kirken, er man naturligvis velkommen til at bede med - hvor man nu befinder sig, og som man nu kan.

Aflysning: Konfirmander

Efter de nu gældende regler må "til præst" - konfirmations-forberedelse - i Galtrup Præstegård desværre aflyses indtil videre. Vi kan håbe, at vi snart kan komme i gang igen; men det er ikke til at vide lige nu.

Gudstjenester søndag den 24. januar

Gudstjeneste med altergang i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i Erslev Kirke kl. 16.00
Efter de nyeste retningslinjer er der igen offentlige gudstjenester. Der er en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være 8 deltagere i Øster Jølby Kirke og 14 i Erslev Kirke. Der må ikke være sang; men begge gudstjenester tilrettelægges, så vi læser det, der bør være fælles, i kor - gudstjeneste er jo noget, vi er fælles om. En gudstjeneste må kun vare 30 minutter; men det kan sagtens lade sig gøre - også med prædiken og altergang om formiddagen.

Aflysning af fyraftenssang

I lyset af de nyeste stramninger og anbefalinger er fyraftenssang i Solbjerg Kirke aflyst indtil videre, i hvert fald den 6. og den 13. januar.

Pladser i kirkerne - 2021

Efter de nye krav fra januar 2021 skal der beregnes 7,5 m2 pr. deltager i en gudstjeneste eller en kirkelig handling. Det giver følgende antal pladser i vore fire kirker:
Galtrup: 15 + de ansatte
Ø. Jølby: 8 + de ansatte
Erslev: 14 + de ansatte
Solbjerg: 18 + de ansatte
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand sidde med almindelig afstand. Ved gudstjenester vil der ligge en folder på de pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde. Dog: Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

Optagelser af Julens gudstjenester

Optagelser af Julens gudstjenester i Galtrup Kirke er tilgængelige på YouTube: Se herunder.

Første Søndag efter Hellig tre Konger

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ved aftenstid med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Første Søndag efter Hellig tre Konger De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Hellig tre Kongers Dag

Selv om Jule- og Hellig tre Kongers-gudstjenesten den 6. januar blev aflyst, blev der holdt Hellig tre Kongers-højmesse i Galtrup Kirke. En optagelse er tilgængelig her: Hellig tre Kongers Dags højmesse De medvirkende deler hverdag med hinanden.

Hellig tre Kongers Søndag

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre har været aflyst her i Julen, blev der dog fejret højmesse i Galtrup Kirke også i anledning af Søndag efter Nytårsdag, Hellig tre Kongers Søndag. En optagelse kan ses her: Hellig tre Kongers Søndags højmesse De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Nytårsdag - Julens Ottende Dag

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre har været aflyst her i Julen, blev der dog fejret højmesse i Galtrup Kirke også i anledning af Nytårsdag, Julens Ottende Dag. En optagelse kan ses her: Nytårsdags højmesse De deltagende og medvirkende holder alle Nytår sammen i Galtrup Præstegård.

Nytårs-hilsen fra Øster Jølby Kirke

I anledning af, at der for første gang i årtier ikke blev holdt gudstjeneste i Øster Jølby Kirke Nytårs-aften, blev en lille Nytårs-hilsen fra kirken gjort tilgængelig på YouTube - klik her: Nytårs-hilsen De medvirkende holdt Nytår sammen i Galtrup Præstegård.

Julesøndag 2020

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre er aflyst, blev der også Julesøndag fejret højmesse i Galtrup Kirke. En optagelse kan ses her: Julesøndags højmesse De deltagende og medvirkende holder alle Jul sammen i Galtrup Præstegård.

Anden Juledag 2020: Sankt Stefans Dag

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre er aflyst, blev der også Anden Juledag, Sankt Stefans Dag, fejret højmesse i Galtrup Kirke. En optagelse kan ses her: Anden Juledags højmesse De deltagende og medvirkende holder alle Jul sammen i Galtrup Præstegård.

Juledag 2020 - Festdagens højmesse

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre er aflyst, blev Juledags højmesse fejret i Galtrup Kirke. En optagelse kan ses her: Juledags højmesse De deltagende og medvirkende holder alle Jul sammen i Galtrup Præstegård.

Julenats Højmesse / Midnatsmesse 2020

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre er aflyst, blev der holdt Julenats Højmesse / Midnatsmesse i Galtrup Kirke, nogle timer på forhånd, den 24. december kl. 17.00. En optagelse kan ses her: Julenats Højmesse / Midnatsmesse De deltagende og medvirkende holder alle Jul sammen i Galtrup Præstegård.

Juleaftens-gudstjeneste 2020

Selv om alle offentlige gudstjenester i vore fire kirker desværre er aflyst, blev der holdt Juleaftens-gudstjeneste i Galtrup Kirke. En optagelse kan ses her: Juleaftens-gudstjeneste De medvirkende holder alle Jul sammen i Galtrup Præstegård.

Valgt til menighedsrådene

Resultat af de konstituerende møder: Se under Menighedsråd.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker