Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Desværre

På grund af tekniske vanskeligheder ser store dele af vores hjemmeside ikke ud, som det er hensigten.
Der arbejdes på at løse problemerne, og alt skulle komme i orden i løbet af kort tid.

Nye konfirmander

Vi mødes i Præstegården tirsdag den 23. oktober kl. 8.00.

Fredag den 14. september kl. 14.30

Hygge-eftermiddag i Galtrup Præstegård
Enhver er hjerteligt velkommen,
selvfølgelig også selvom man ikke har været med før.

16. september: Sekstende Søndag efter Trinitatis

Fromesse i Solbjerg Kirke kl. 9.00
Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30

23. september: Syttende Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Erslev Kirke kl. 10.30 - høstgudstjeneste

Mandag den 24. september kl. 14.00

Sogneklubben i Sognehuset i Solbjerg.
Enhver er hjerteligt velkommen!

Høstgudstjeneste i Øster Jølby Kirke

Onsdag den 26. september kl. 19.00.
Efterfølgende kirkekaffe i Galtrup Præstegård.

"Projekt Dåbsklud"

Lørdag den 14. april samledes en flok aktive strikkere i Sognehuset i Solbjerg.
De kom godt i gang med at strikke små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker - og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.
Hvis nogen har lyst til at strikke til dette formål, kan man nok stadigvæk få lidt vejledning ved henvendelse til Elsebeth Smedegaard Jensen, Solbjerg, tlf. 49 11 21 19.
Se nærmere på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker