Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Desværre

På grund af tekniske vanskeligheder ser store dele af vores hjemmeside ikke ud, som det er hensigten.
Der arbejdes på at løse problemerne, og alt skulle komme i orden i løbet af kort tid.

Mini-konfirmanderne

Vi mødes igen i Præstegården mandag den 25. marts.

Konfirmanderne

Vi mødes igen i Præstegården tirsdag den 26. marts kl. 8.00.

Den 24. marts: Tredje Søndag i Fasten

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten i Solbjerg er enhver velkommen
til kirkekaffe i Sognehuset.

Den 31. marts: Midfaste Søndag i Fasten

Gudstjeneste i Erslev Kirke kl. 9.00
Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 10.30

"Projekt Dåbsklud"

Lørdag den 9. februar mødtes en gruppe flittige "strikkere" i Sognehuset i Solbjerg for at strikke små håndklæder til brug ved barnedåb i vore kirker - og således, at hvert barn får sit eget lille håndklæde med hjem til minde om sin dåb.
Hvis man ikke nåede at være med den 9. februar, men gerne vil være med til at strikke til det gode formål, kan man henvende sig til Elsebeth Smedegaard Jensen, tlf. 49 11 21 19.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker