Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Hygge-eftermiddag

Fredag den 24. marts kl. 14,30
er enhver, der har lyst at være sammen om
en kop kaffe, lidt sang og oplæsning,
velkommen i Galtrup Præstegård.

Den 26. marts: Midfaste Søndag

Galtrup Kirke kl. 9,00: Morgengudstjeneste
Solbjerg Kirke kl. 10,30: Højmesse
Efter højmessen kirkekaffe i Sognehuset.

Vi skal bl.a. synge:
042 I underværkers land jeg bor
298 Helligånden trindt på jord
321 O kristelighed!

Gravermedhjælper søges

Se opslag på Jobnet med omtale af arbejdets omfang o.lign.

Minikonfirmanderne

mødes igen i Præstegården mandag den 27. marts.

Konfirmanderne

Tirsdag den 28. marts kl. 8,00 i Præstegården.

Sogneklubben i Solbjerg

Ny sæson begynder til september.

Menighedsrådene

afholder regnskabsmøder ...
for Solbjerg Sogn onsdag den 29. marts kl. 19,00 i Sognehuset
for Erslev Sogn torsdag den 30. marts kl. 19,30
i Galtrup Præstegårds konfirmandstue.
Galtrup og Ø. Jølby menighedsråd har allerede afholdt regnskabsmøder.

Menighedsrådene

Siden med menighedsrådenes medlemmer
er nu opdateret. Se: Menighedsråd
Desværre mangler der endnu billeder af dem,
der er valgt for første gang;
det søges der rådet bod på snarest muligt.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker