Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, der ligger så tæt sammen, at de på mange måder kan ses og opleves som ét lokalsamfund. Øster Jølby er den største landsby på Mors.

Pastoratet har (2021) 2.045 indbyggere, hvoraf 1.518 er medlemmer af Folkekirken. Som på hele Mors er indbyggertallet faldende i de fire sogne. For fem år siden (2016) var der 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 var medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og fælles hjemmeside.

Vi håber, at hjemmesiden må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

1. august: Niende Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Galtrup Kirke kl. 10.30
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 28 deltagere i Galtrup Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i være op til 56. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

Øster Jølby - sognet eller byen

Søskende Knudsens Uddannelsesfond uddeler i august 2021 nogle legatportioner som støtte til uddannelse til unge, der er opvokset i Øster Jølby (sognet eller byen).
Alle uddannelser kan komme i betragtning, også ungdomsuddannelserne.
Civilstyrelsen har her i foråret givet tilladelse til, at Fonden opløses. Det medfører, at alle Fondens midler skal uddeles i løbet af tre år. Derfor vil de portioner, der bliver uddelt i august være på op til kr. 12.000. (Det beløb, nogen måtte modtage, vil være skattepligtigt efter de sædvanlige regler.)
Skriftlig ansøgning (i papirbrev) med fulde navn, cpr, adresse, tlf.nr., oplysning om tilknytning til Øster Jølby, redegørelse for skolegang og uddannelsesplaner og for det formål, der søges støtte til, sendes eller afleveres senest søndag den 8. august til Peter Østerby-Jørgensen, Efterskolevej 3, Galtrup, 7950 Erslev.

8. august: Tiende Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30 - kirkekaffe i Sognehuset
Friluftsgudstjeneste ved Erslev Kalkovn kl. 19.30 - kaffe, kage og danske sange
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 28 deltagere i Solbjerg Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der være op til 69. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

Konfirmanderne

mødes igen lørdag den 21. august og lørdag den 28. august, begge dage i Præstegården kl. 9.00. På gensyn!
(Konfirmanderne fra Erslev Skole og fra Vædderbo får besked efter sommerferien.)
Desværre er det endnu ikke muligt at sige noget om, hvor mange der må komme med i kirkerne på konfirmationsdagene: Så snart der kommer noget om det, vil der komme besked til forældrenes e-boks. Dog tør vi nok gå ud fra, at hver konfirmand må have mindst otte gæster med (konfirmanden plus otte).

Pladser i kirkerne - fra foråret 2021

Opdateret den 22. april:
Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker. Når personer fra samme husstand sidder sammen, kan der være flere, end tallene herunder udtrykker - dog aldrig flere, end tallene i ( ) udtrykker, og som regel næppe så mange.
Galtrup: 21 (56) + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 (32) + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 (53) + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 (69) + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset, i Erslev endda op til fire. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der indtil videre være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. Ved andre gudstjenester og kirkelige handlinger vil der være lagt en salmebog.
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand og personer med nær kontakt i hverdagen sidde med almindelig afstand. Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

KONFIRMATIONER udsættes

Efter anbefaling fra biskoppen udsættes årets konfirmationer til efter sommerferien.
Planen er, at der bliver konfirmation i Galtrup Kirke søndag den 5. september og i Erslev Kirke søndag den 12. september, begge dage kl. 10.30.
Der er sendt brev til konfirmander og forældre om de nærmere omstændigheder.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker