Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, der ligger så tæt sammen, at de på mange måder kan ses og opleves som ét lokalsamfund. Øster Jølby er den største landsby på Mors.

Pastoratet har (2021) 2.045 indbyggere, hvoraf 1.518 er medlemmer af Folkekirken. Som på hele Mors er indbyggertallet faldende i de fire sogne. For fem år siden (2016) var der 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 var medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og fælles hjemmeside.

Vi håber, at hjemmesiden må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmanderne mødes igen

i Præstegården tirsdag den 22. juni kl. 8.00. På gensyn!

MORGEN- OG AFTENBØN

I ugen efter søndag den 20. juni vil der forventeligt være morgenbøn i Galtrup Kirke onsdag og torsdag kl. 7.30 og aftenbøn mandag og tirsdag kl. 17.00.
Hvor man end befinder sig, kan man tilslutte sig bønnen - f.eks. ved at bede et Fadervor, højt eller stille, som der nu er lejlighed til det. Det kan man også gøre, selv om der ikke er morgen- eller aftenbøn i Galtrup Kirke den pågældende dag.

27. juni: Fjerde Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 19.30 ved sognepræst Peder Hald Jensen, Sejerslev.
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 i Galtrup Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der være op til 56. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

4. juli: Femte Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Erslev Kirke kl. 9.00 ved sognepræst Peder Hald Jensen, Sejerslev.
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 deltagere i Erslev Kirke - ja, afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, helt op til 53. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

11. juli: Sjette Søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 9.00
Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30 - kirkekaffe i Sognehuset
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 deltagere i Galtrup Kirke og op til 28 i Solbjerg Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i Galtrup være op til 56 og i Solbjerg helt op til 69. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

18. juli: Syvende Søndag efter Trinitatis

Højmesse i Erslev Kirke kl. 9.00
Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være op til 21 deltagere i Erslev Kirke og op til 15 i Øster Jølby Kirke. Dog: Afhængig af, hvor mange der kommer to eller flere sammen, må der i Erslev være op til 53 og i Øster Jølby op 32. (Se også nedenfor: Pladser i kirkerne - fra foråret 2021.)

Pladser i kirkerne - fra foråret 2021

Opdateret den 22. april:
Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker. Når personer fra samme husstand sidder sammen, kan der være flere, end tallene herunder udtrykker - dog aldrig flere, end tallene i ( ) udtrykker, og som regel næppe så mange.
Galtrup: 21 (56) + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 (32) + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 (53) + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 (69) + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset, i Erslev endda op til fire. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der indtil videre være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. Ved andre gudstjenester og kirkelige handlinger vil der være lagt en salmebog.
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand og personer med nær kontakt i hverdagen sidde med almindelig afstand. Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

KONFIRMATIONER udsættes

Efter anbefaling fra biskoppen udsættes årets konfirmationer til efter sommerferien.
Planen er, at der bliver konfirmation i Galtrup Kirke søndag den 5. september og i Erslev Kirke søndag den 12. september, begge dage kl. 10.30.
Der er sendt brev til konfirmander og forældre om de nærmere omstændigheder.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker