Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Nye retningslinjer

Mandag den 19. april er det meldt ud, at der kommer nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger. Så vidt man kan se, kommer de nye regler til at ligne dem, der var gældende i efteråret. Yderligere oplysninger vil fremkomme her i ugens løb, sandsynligvis torsdag.

Anden Søndag efter Påske

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Anden Søndag efter Påske De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

MORGEN- OG AFTENBØN

I ugen efter søndag den 18. april vil der forventeligt være morgenbøn i Galtrup Kirke mandag, tirsdag og lørdag kl. 7.30 (måske også fredag) og aftenbøn mandag og fredag kl. 17.00.
Hvor man end befinder sig, kan man tilslutte sig bønnen - f.eks. ved at bede et Fadervor, højt eller stille, som der nu er lejlighed til det. Det kan man også gøre, selv om der ikke er morgen- eller aftenbøn i Galtrup Kirke den pågældende dag.

25. april: Tredje Søndag efter Påske

Gudstjeneste med altergang i Erslev Kirke kl. 9.00
Gudstjeneste med altergang i Øster Jølby Kirke kl. 10.30
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være 14 deltagere i Erslev Kirke og 8 i Øster Jølby Kirke. Der må ikke være fællessang; men gudstjenesterne tilrettelægges, så vi læser det, der bør være fælles, i kor - gudstjeneste er jo noget, vi er fælles om. En gudstjeneste må kun vare 30 minutter; men det kan sagtens lade sig gøre - også med både prædiken og altergang.

30. april: Bededag

Gudstjeneste med altergang i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 19.00
Efter de gældende retningslinjer er der en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være 18 deltagere i Solbjerg Kirke og 15 i Galtrup Kirke. Der må ikke være fællessang; men gudstjenesterne tilrettelægges, så vi læser det, der bør være fælles, i kor - gudstjeneste er jo noget, vi er fælles om. En gudstjeneste må kun vare 30 minutter; men det kan sagtens lade sig gøre - også med både prædiken og altergang.

KONFIRMATIONER udsættes

Efter anbefaling fra biskoppen udsættes årets konfirmationer til efter sommerferien.
Planen er, at der bliver konfirmation i Galtrup Kirke søndag den 5. september og i Erslev Kirke søndag den 12. september, begge dage kl. 10.30.
Der er sendt brev til konfirmander og forældre om de nærmere omstændigheder.

Pladser i kirkerne - 2021

Dette afsnit vil blive opdateret med oplysninger ud fra de nye regler, der er på vej, sandsynligvis torsdag den 22. april.
Efter de nye krav fra januar 2021 skal der beregnes 7,5 m2 pr. deltager i en gudstjeneste eller en kirkelig handling. Det giver følgende antal pladser i vore fire kirker:
Galtrup: 15 + de ansatte
Ø. Jølby: 8 + de ansatte
Erslev: 14 + de ansatte
Solbjerg: 18 + de ansatte
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand sidde med almindelig afstand. Ved gudstjenester vil der ligge en folder på de pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde. Dog: Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

Optagelser af gudstjenester

Optagelser af en del gudstjenester i Galtrup Kirke i den senere tid er tilgængelige på YouTube: Se herunder.

Første Søndag efter Påske

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Første Søndag efter Påske De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Påskedag

Selv om der på denne festdag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Påskedag Alle de deltagende og medvirkende holdt påskeferie sammen i Galtrup Præstegård.

Valgt til menighedsrådene

Resultat af de konstituerende møder: Se under Menighedsråd.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker