Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Anden Søndag i Fasten

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Anden Søndag i Fasten De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

MORGEN- OG AFTENBØN

Som hovedregel vil der i Galtrup Kirke alle hverdage være morgenbøn kl. 8.00 og aftenbøn kl. 17.00.
I den første uge af marts vil der forventeligt være morgenbøn alle dage kl. 8.00 - og aftenbøn kl. 17.00 alle dage på nær lørdag.
Selv om man ikke deltager i kirken, kan man jo godt bede med - hvor man nu befinder sig, og som man nu kan.

Gudstjenester søndag den 7. marts

Gudstjeneste med altergang i Øster Jølby Kirke kl. 9.00
Gudstjeneste med altergang i Erslev Kirke kl. 10.30
Efter de nyeste retningslinjer er der igen offentlige gudstjenester. Der er en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være 8 deltagere i Øster Jølby Kirke, 14 i Erslev Kirke. Der må ikke være sang; men gudstjenesterne tilrettelægges, så vi læser det, der bør være fælles, i kor - gudstjeneste er jo noget, vi er fælles om. En gudstjeneste må kun vare 30 minutter; men det kan sagtens lade sig gøre - også med både prædiken og altergang.

Gudstjenester søndag den 14. marts

Gudstjeneste med altergang i Galtrup Kirke kl. 10.30
Aftengudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 19.00
Efter de nyeste retningslinjer er der igen offentlige gudstjenester. Der er en overgrænse for, hvor mange der må deltage i hver enkelt gudstjeneste: Der må være 15 deltagere i Galtrup Kirke og 18 i Solbjerg Kirke. Der må ikke være fællessang; men gudstjenesterne tilrettelægges, så vi læser det, der bør være fælles, i kor - gudstjeneste er jo noget, vi er fælles om. En gudstjeneste må kun vare 30 minutter; men det kan sagtens lade sig gøre - også om formiddagen, hvor der er både prædiken og altergang.

KONFIRMATIONER udsættes

Efter anbefaling fra biskoppen udsættes årets konfirmationer til efter sommerferien.
Planen er, at der bliver konfirmation i Galtrup Kirke søndag den 5. september og i Erslev Kirke søndag den 12. september, begge dage kl. 10.30.
Der er sendt brev til konfirmander og forældre om de nærmere omstændigheder.

Pladser i kirkerne - 2021

Efter de nye krav fra januar 2021 skal der beregnes 7,5 m2 pr. deltager i en gudstjeneste eller en kirkelig handling. Det giver følgende antal pladser i vore fire kirker:
Galtrup: 15 + de ansatte
Ø. Jølby: 8 + de ansatte
Erslev: 14 + de ansatte
Solbjerg: 18 + de ansatte
Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Når man sidder, skal der være 2 meters afstand mellem hver enkelt - dog må medlemmer af samme husstand sidde med almindelig afstand. Ved gudstjenester vil der ligge en folder på de pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde. Dog: Hvis to eller flere kommer fra samme husstand, vil det blive aftalt, hvor de må sidde.

Optagelser af gudstjenester

Optagelser af en enkelt af Julens og nogle den følgende tids guds-tjenester i Galtrup Kirke er tilgængelige på YouTube: Se herunder.

Første Søndag i Fasten

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Første Søndag i Fasten De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Fastelavns Søndag

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Fastelavns Søndag De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Søndag Seksagesima

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ind under aften med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Søndag Seksagesima De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Kyndelmisse, Julens sidste højtidsdag

Selv om den planlagte fejring af Kyndelmisse med gudstjeneste og kirkekaffe var aflyses, blev der fejret en højmesse i Galtrup Kirke, og den blev optaget med henblik på dem, der måtte ønske at kunne være lidt med. Optagelsen er tilgængelig her: Højmesse Kyndelmisse De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Søndag Septuagesima

Selv om der denne søndag var offentlige gudstjenester i to af vore kirker, blev der også fejret højmesse i Galtrup Kirke lørdag ved aftenstid med henblik på, at en optagelse kan være tilgængelig her: Højmesse Søndag Septuagesima De medvirkende deler hverdag i Galtrup Præstegård.

Valgt til menighedsrådene

Resultat af de konstituerende møder: Se under Menighedsråd.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker