Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, der ligger så tæt sammen, at de på mange måder kan ses og opleves som ét lokalsamfund. Øster Jølby er den største landsby på Mors.

Pastoratet har (2021) 2.045 indbyggere, hvoraf 1.518 er medlemmer af Folkekirken. Som på hele Mors er indbyggertallet faldende i de fire sogne. For fem år siden (2016) var der 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 var medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og fælles hjemmeside.

Vi håber, at hjemmesiden må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Konfirmanderne 2022

Vi mødes igen tirsdag den 7. december kl. 8.00 i Galtrup Præstegård.

Adgang til kirkerne

Ved almindelige gudstjenester (og ved fyraftenssang i Solbjerg) er der adgang til kirkerne for højst 100 personer - og så mange kommer der nok alligevel ikke. Derfor kræves der ikke coronapas. Ved kirkelige handlinger kan der være aftalt noget andet. Hvordan der forholdes til Jul, afgøres, når tiden nærmer sig.

Aflyst: Fyraftenssang

Aflyst på grund af vejret: Næste gang i Solbjerg Kirke onsdag den 1. december kl. 16.30.
Enhver er velkommen!

5. december: Anden Søndag i Advent

Højmesse i Øster Jølby Kirke kl. 9.00 (kun denne ene tjeneste)

Fyraftenssang

i Solbjerg Kirke, sidste gang før Jul, onsdag den 8. december kl. 16.30.
Enhver er velkommen!

12. december: Tredje Søndag i Advent

Højmesse i Solbjerg Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 19.00 - "ind under Jul" med bibelske tekster og fællessalmer, der leder frem mod Jul.
Efter gudstjenesten i Galtrup Kirke kirkekaffe i Præstegården.

Sogneklubben

mødes sidste gang før Jul mandag den 13. december kl. 14.00

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker