Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

PINSEDAG OG -MANDAG

Pinsedag fejres festdagens højmesse i Erslev Kirke kl. 9.00 og i Galtrup Kirke kl. 10.30.
Pinsemandags højmesse fejres i Øster Jølby Kirke kl. 9.00 og i Solbjerg Kirke kl. 10.30.
Der er god plads i vore kirker, selv efter de nugældende regler:
Galtrup: 21 + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Der vil være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. Kirkernes salmebøger benyttes ikke.
I hver enkelt kirke har sognets beboere (og personer med lang tilknytning til kirken og/eller kirkegården) fortrinsret, i anden række må andre fra pastoratet og andre faste kirkegængere komme, først derefter eventuelt helt udefra kommende personer.

IND UNDER PINSE

I torsdags og i søndags har vi nu igen holdt gudstjenester i alle vore fire kirker. På mange områder er en hverdag ved at vende tilbage, men meget anderledes end før.
Meget er endnu uklart. Der er endnu mange spørgsmål, politikerne og vi selv skal tage stilling til. Og der er stadigvæk mange forholdsregler, vi hver især skal huske.
Og selvfølgelig melder der sig kritik af måden, det hele blev grebet an på. Om kritikken er berettiget, vil man se forskelligt på. Men i et samfund med folkestyre må der være plads også til ubehagelig kritik.
Nu ind under Pinse og i Pinse-ugen er det gammel skik at bede med ord præget af et par linjer i Salme 104 i Det Gamle Testamente: Herre, send din Ånd, og der skabes liv, og du gør jorden ny!
Nu efter 11 uger med corona-virus kan også vi passende bede den bøn her omkring Pinse. Det vil også ske ved den daglige morgen- og aftenbøn i Galtrup Kirke. Den fortsætter indtil videre - og det er der stadigvæk god grund til.

Henvisninger til optagelserne

fra gudstjenesterne i den tid, kirkerne var lukkede: Se længere nede.

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!
Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig!
Læs mere på www.SnakSammen.dk

Nye dage for konfirmationer

Nye dage er nu bestemt for årets konfirmationer:
Galtrup: Søndag den 13. september kl. 9.00
Ø. Jølby: Søndag den 13. september kl. 11.00
Erslev: Søndag den 6. september kl. 11.00
Solbjerg: Søndag den 6. september kl. 9.00
(Konfirmation af elever fra Erslev Skole finder sted i Erslev Kirke lørdag den 5. september kl. 10.30.)
Når man læser, hvad der bliver skrevet om, hvordan alt det med corona-virus kan udvikle sig i de kommende måneder, er august-september de måneder, hvor der er bedst mulighed for, at vi kan holde fester uden at være undergivet alt for mange af de regler, vi er ved at lære at leve med i disse dage og uger.
Jeg forstår, at det giver nogle nye udfordringer, så som tøj, der måske ikke passer; men vi må prøve at glæde os over, at hvis det bliver det eneste, vi skal bære i denne sammenhæng, så kunne det have været langt værre. Her på Mors prøver vi at fordele konfirmationerne, så der skulle være en mulighed for at komme til at spise det sted eller at få mad fra det sted, man først havde tænkt.

Kirker og toiletter

Når en graver er til stede på kirkegården, vil vore kirker nu almindeligvis være åbne. Ellers vil man kunne få graveren til at låse op. Toiletterne er almindeligvis åbne igen.

Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der trods alt holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 15. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Tredje Søndag i Fasten

Højmesse Midfaste Søndag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke søndag den 22. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Midfaste Søndag

Højmesse Mariæ Bebudelses Dag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også søndag den 29. marts - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Mariæ Bebudelses Dag

Højmesse Palmesøndag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også søndag den 4. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Palmesøndag (Af tekniske grunde findes sidste del af sidste salme på en lille film for sig selv: Der er et "link" til den under den film, der gengiver størstedelen af højmessen.)

Højmesse Skærtorsdag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke også Skærtorsdag, den 9. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Skærtorsdag (Af tekniske grunde findes sidste del af sidste salme på en lille film for sig selv: Der er et "link" til den under den film, der gengiver størstedelen af højmessen.)

Gudstjeneste Langfredag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt gudstjeneste i Galtrup Kirke også Langfredag, den 10. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Gudstjeneste Langfredag

Festdagens højmesse Påskedag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke Påskedag, den 12. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Påskedag

Højmesse Påskemandag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke Påskemandag, den 13. april - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Påskemandag

Højmesse Første Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 19. april, Første Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Første Søndag efter Påske

Højmesse Anden Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 26. april, Anden Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Anden Søndag efter Påske

Højmesse Tredje Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse i Galtrup Kirke, den 3. maj, Tredje Søndag efter Påske - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Tredje Søndag efter Påske

4.-5. maj: Danmarks Befrielse 1945-2020

4. maj-gudstjeneste i Galtrup Kirke: 4. maj-gudstjeneste
4. maj-foredrag i Galtrup Præstegård: 4. maj-foredrag

Gudstjeneste Bededag

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt gudstjeneste her i vore sogne Bededag, den 8. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Gudstjeneste Bededag

Højmesse Fjerde Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse her i vore sogne Fjerde Søndag efter Påske, den 10. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Fjerde Søndag efter Påske

Højmesse Femte Søndag efter Påske

Selv under de særlige omstændigheder, der gør sig gældende lige nu, blev der holdt højmesse her i vore sogne Femte Søndag efter Påske, den 17. maj - om end kun af præsteparret og bag lukket kirkedør. En optagelse kan ses: Højmesse Femte Søndag efter Påske

AFLYST: Mini-konfirmander

i Galtrup Præstegård er aflyst indtil videre.

AFLYST: Konfirmander

i Galtrup Præstegård får besked om, hvordan vi kommer videre, når vi véd, hvilken besked vi kan give.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker