Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Den 27. september: 16. Sønd. eft. Trin.

Gudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 19.30 ved Peder Hald Jensen

Den 4. oktober: 17. Sønd. eft. Trin.

Højmesse/høstgudstjeneste i Galtrup Kirke kl. 10.30
Højmesse/høstgudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 17.00
Efter gudstjenesten i Solbjerg fælles aftensmad i Sognehuset

Valg til menighedsrådene

Valgmøder - såkaldte Valgforsamlinger - er nu afholdt i alle fire sogne. Se de valgte herunder.
For al ordens skyld skal det oplyses, at der er mulighed for at indlevere yderligere kandidatlister til vedkommende sogns valgbestyrelse senest tirsdag 13. oktober 2020. Hvis der indkommer sådanne lister, skal der afholdes afstemningsvalg.

Valgt til menighedsrådene

Galtrup:
Karen Margrethe Bækhøj
Mette Krarup Møller
Lissy Nielsen
Esben Stadel Toft
Susanne Sørensen
Suppleanter:
Simon Odgaard
Brian Mark

Øster Jølby:
Kristian Futterup Johansen
Anders Kusk Nielsen
Jørgen Mikkelsen
Grethe Kusk Sørensen
Marianne Lyndrup Dissing
Suppleanter:
Anita Harbøl Andersen
Helene Maigaard Hyldig

Erslev:
Jørgen Bent Jørgensen
Karin Bukhave Mikkelsen
Lone Falshøj Pedersen
Tage Sørensen
Kresten Nygaard Andersen
Suppleanter:
Jens Peter Vad
Jette Nørgaard Krog

Solbjerg:
Betty Kristensen
Elsebeth Smedegaard Jensen
Birthe Marie Pedersen
Irene Møller
Jens Larsen Kibsgaard
Suppleanter:
Per Mouritsen
Kirsten Inger Nielsen (Kirsten Overgaard)

Regler i kirkerne

Der er god plads ved de almindelige gudstjenester i vore kirker. Når personer fra samme husstand sidder sammen, kan der være flere, end tallene herunder udtrykker - dog aldrig flere, end tallene i ( ) udtrykker, og som regel næppe så mange.
Galtrup: 21 (56) + de ansatte. 5 altergæster ad gangen.
Ø. Jølby: 15 (32) + de ansatte. 3 altergæster ad gangen.
Erslev: 21 (53) + de ansatte. 4 altergæster ad gangen.
Solbjerg: 28 (69) + de ansatte. 6 altergæster ad gangen.
I alle fire kirker kan der desuden sidde to i våbenhuset. Der må ikke lukkes flere ind, end der er plads til. Der er bestemte pladser, hvor man må sidde; andre steder må man ikke sidde.
Ved højmesser vil der være lagt en folder med salmerne der, hvor man må sidde. I øvrigt benyttes kirkernes salmebøger.

Hjemmesiden

I forhold til tidligere vil hjemmesiden fremover fremstå i en mere beskeden form, men med nogenlunde de samme oplysninger som hidtil.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker