Forside

  • Galtrup Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Galtrup Præstegård, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Ø. Jølby Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Erslev Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Kirke, Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Solbjerg Sognehus,  Mors, Nordvest Jylland, Danmark
  • Hyggetur med 4 Nordvestmors kirker

Velkommen til Galtrup, Ø. Jølby, Erslev og Solbjerg sogne

Vore fire sogne er beliggende på det nordvestlige Mors og udgør siden 2011 ét pastorat. Det er det eneste af øens pastorater, der ikke har strand. De fire sogne er udprægede landsogne, hvor langt størstedelen af arealet udnyttes til landbrug. Pastoratet omfatter tre egentlige landsbyer: Øster Jølby, Erslev og Solbjerg, hvoraf Øster Jølby er øens største landsby.

Pastoratet har (2016) 2.089 indbyggere, hvoraf 1.572 er medlemmer af Folkekirken. De fleste af dem, der ikke er medlemmer af Folkekirken, er medlemmer af Morsø Frimenighed, hvis store kirke Ansgarskirken fra 1871 er beliggende i Øster Jølby.

Galtrup og Øster Jølby sogne har delt præst i hvert fald siden reformationstiden. Erslev Sogn blev lagt sammen med disse to sogne fra den 1. januar 1988. Solbjerg Sogn blev lagt sammen med Galtrup, Ø.Jølby og Erslev sogne fra den 1. juni 2011.

Siden sognesammenlægningen i 2011 og ikke mindst siden menighedsrådsvalgene i 2012 arbejder pastoratets fire menighedsråd målrettet mod at udbygge fællesskabet mellem de fire sogne – ved fælles arrangementer, ved fælles kirkeblad og nu også ved denne fælles hjemmeside.

Vi håber, at denne hjemmeside må være en hjælp for dem, der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med vore fire sogne og menigheder, og vi indbyder enhver til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer.

Nyheder

Søndag den 23. oktober

Kl. 9,00 Øster Jølby Kirke: Fromesse
Kl. 10,30 Erslev Kirke: Højmesse

Vi skal bl.a. synge:
306 O Helligånd, kom til os ned
375 Alt står i Guds faderhånd
426 Fred til bod for bittert savn
497 Jeg råber fast, o Herre

Galtrup Kirke midlertidigt lukket

Fra begyndelsen af oktober til slutningen af november er Galtrup Kirke midlertidigt lukket, fordi der skal opsættes nyt varmeanlæg - i lighed med, hvad der skete i Øster Jølby og Erslev kirker i foråret.
Højmessen Alle Helgens Søndag, den 6. nov., flyttes til Solbjerg Kirke, morgengudstjenesterne kl. 9 den 16. okt. og den 13. nov. bortfalder. Kirkelige handlinger henvises til pastoratets andre kirker.
Kirken genåbnes forventeligt Første Søndag i Advent - med højmessen kl. 10,30.

Konfirmanderne

møder igen tirsdag den 25. oktober kl. 8,00
i Galtrup Præstegård.

Facebook

Vore fire sogne og kirker er på Facebook: 4 Nordvestmors Kirker